Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi
Anunturi
Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE) sectiunea Anunturi (http://www

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE) sectiunea Anunturi (http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi), au fost publicate 2 noi anunturi :

 

 

 

 

* * *

Anunţ privind achiziţia de Servicii de producţie video în vederea realizării unui spot video (clip) de promovare a Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009  2014

COD CPV: 92111250-9 Producţie de filme de informare

                                                                                                                                           Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de Servicii de producţie video în vederea realizării unui spot video (clip) de promovare a Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

                                                                                                                                           Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 12079/25.03.2015.

 

Ofertele se depun la sediul FRDS, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.04.2015, ora 13:00.

 

Mai multe informatii privind aceasta achizitie se gasesc pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi

 

-------------------------------------

Anunţ privind achiziţia de Servicii de organizare de evenimente programate în perioada mai - noiembrie 2015 în cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009  2014 

                CODURI CPV:

-                  79951000-5 Servicii de organizare de seminarii, 

-                  55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel,

-                  55100000-1 Servicii hoteliere.

          Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de Servicii de organizare de evenimente programate în perioada mai - noiembrie 2015 în cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflati în situaţii de risc şi initiaţive locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" -CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

                                                                                                                                           Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 12078/25.03.2015.

 

Ofertele se depun la sediul FRDS, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.04.2015, ora 13:00.

 

Mai multe informatii privind aceasta achizitie se gasesc pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi

 

* * *

 

Anunt din data de 13.03.2015, privind achizitia de servicii de auditare a situatiilor financiare anuale ale F.R.D.S. pentru anul 2014

                                                                                                                                           Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta reluarea procedurii de achizitie, a serviciilor de auditare a situatiilor financiare anuale ale FRDS pentru anul 2014, COD CPV 79212000-3 - Servicii de auditare.

                                                                                                                                           Procedura se desfasoara conform procedurii interne de achizitie directa, iar caietul de sarcini si formularele necesare pentru depunerea ofertei se gasesc aici.

 

Termenul limita de transmitere a ofertei este 20.03.2015, orele 13.00.

* * *

Toate anunturile privind implementarea programului CORAI (granturi SEE) se publica pe site-ul programului, sectiunea Anunturi http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi

* * *

Anunt din data de 02.03.2015, privind achizitia de servicii de auditare a situatiilor financiare anuale ale F.R.D.S. pentru anul 2014,

          Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie, a serviciilor de auditare a situatiilor financiare anuale ale FRDS pentru anul 2014, COD CPV 79212000-3 -Servicii de auditare.

            Procedura se desfasoara conform procedurii interne de achizitie directa, iar caietul de sarcini si formularele necesare pentru depunerea ofertei, precum si alte informatii privind desfasurarea achizitiei se gasesc aici.

Termenul limita de transmitere a ofertei este 10.03.2015, orele 13.00.

* * *

 

Anunt privind achizitia de servicii de monitorizare si verificare la fata locului a proiectelor finantate prin Programul CORAI - Apelul LOCAL, COD CPV:  71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta reluarea procedurii de achizitie de servicii de monitorizare si verificare la fata locului (Lotul 1), respectiv de servicii de verificare tehnica a componentei de constructii (Lotul 2) a proiectelor finantate prin Programul RO10 \\"Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale\\" (CORAI) - Apelul LOCAL, finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, COD CPV:  71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2).  

Procedura se desfasoara off-line, iar documentatia de atribuire este publicata in SEAP si poate fi consultata sau descarcata accesand invitatia de participare nr. 369973/10.02.2015.

 

Detalii privind invitatia de participare.