Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi
Anunturi
Anunt din data de 13

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi, a fost publicat un anunţ privind reluarea procedurii de achiziţie de „Servicii de organizare de evenimente programate īn perioada iunie - decembrie 2015 īn cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” 

 

* * *

 

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE) sectiunea Anunturi au fost publicate 2 noi anunturi:

 

- Anunţ privind reluarea procedurii de achiziţie de „Servicii de organizare de evenimente programate īn perioada mai - noiembrie 2015 īn cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” 

 

- Anunţ privind achiziţia de „Servicii de elaborare, producţie şi tipărire de materiale informative, respectiv achiziţie şi personalizare materiale promoţionale” necesare Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” 

 

* * *

Anunţ privind achiziţia de „Servicii de producţie video īn vederea realizării unui spot video (clip) de promovare a Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi īn situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014”

COD CPV: 92111250-9 Producţie de filme de informare

                                                                                                                                                       Fondul Romān de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), īn calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de „Servicii de producţie video īn vederea realizării unui spot video (clip) de promovare a Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi īn situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” – CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

                                                                                                                                                       Anunţul publicitar a fost publicat īn SEAP, īn secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 12079/25.03.2015.

 

Ofertele se depun la sediul FRDS, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, īnainte de termenul limită de depunere 08.04.2015, ora 13:00.

 

Mai multe informatii privind aceasta achizitie se gasesc pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi

 

-------------------------------------

Anunţ privind achiziţia de „Servicii de organizare de evenimente programate īn perioada mai - noiembrie 2015 īn cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” 

                CODURI CPV:

-                  79951000-5 Servicii de organizare de seminarii, 

-                  55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel,

-                  55100000-1 Servicii hoteliere.

          Fondul Romān de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), īn calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de „Servicii de organizare de evenimente programate īn perioada mai - noiembrie 2015” īn cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflati īn situaţii de risc şi initiaţive locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" -CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

                                                                                                                                                       Anunţul publicitar a fost publicat īn SEAP, īn secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 12078/25.03.2015.

 

Ofertele se depun la sediul FRDS, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, īnainte de termenul limită de depunere 08.04.2015, ora 13:00.

 

Mai multe informatii privind aceasta achizitie se gasesc pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi

 

* * *

 

Anunt din data de 13.03.2015, privind achizitia de servicii de auditare a situatiilor financiare anuale ale F.R.D.S. pentru anul 2014

                                                                                                                                                       Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta reluarea procedurii de achizitie, a serviciilor de auditare a situatiilor financiare anuale ale FRDS pentru anul 2014, COD CPV 79212000-3 - Servicii de auditare.

                                                                                                                                                       Procedura se desfasoara conform procedurii interne de achizitie directa, iar caietul de sarcini si formularele necesare pentru depunerea ofertei se gasesc aici.

 

Termenul limita de transmitere a ofertei este 20.03.2015, orele 13.00.

* * *

Toate anunturile privind implementarea programului CORAI (granturi SEE) se publica pe site-ul programului, sectiunea Anunturi http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi

* * *

Anunt din data de 02.03.2015, privind achizitia de servicii de auditare a situatiilor financiare anuale ale F.R.D.S. pentru anul 2014,

          Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie, a serviciilor de auditare a situatiilor financiare anuale ale FRDS pentru anul 2014, COD CPV 79212000-3 -Servicii de auditare.

            Procedura se desfasoara conform procedurii interne de achizitie directa, iar caietul de sarcini si formularele necesare pentru depunerea ofertei, precum si alte informatii privind desfasurarea achizitiei se gasesc aici.

Termenul limita de transmitere a ofertei este 10.03.2015, orele 13.00.

* * *

 

Anunt privind achizitia de servicii de monitorizare si verificare la fata locului a proiectelor finantate prin Programul CORAI - Apelul LOCAL, COD CPV:  71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta reluarea procedurii de achizitie de servicii de monitorizare si verificare la fata locului (Lotul 1), respectiv de servicii de verificare tehnica a componentei de constructii (Lotul 2) a proiectelor finantate prin Programul RO10 \\"Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale\\" (CORAI) - Apelul LOCAL, finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, COD CPV:  71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2).  

Procedura se desfasoara off-line, iar documentatia de atribuire este publicata in SEAP si poate fi consultata sau descarcata accesand invitatia de participare nr. 369973/10.02.2015.

 

Detalii privind invitatia de participare.

 

* * *

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta,@anunta demararea procedurii de achizitie de servicii de monitorizare si verificare la fata locului (Lotul 1), respectiv de servicii de verificare tehnica a componentei de constructii (Lotul 2) a proiectelor finantate prin Programul RO10 \\"Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale\\" (CORAI) - Apelul LOCAL, finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, COD CPV: 71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2).

 

* * *

Anunt privind achizitia de cartuse de toner pentru imprimante

Pentru desfasurarea activitatilor sale, FRDS solicita furnizarea unor  cartuse de toner pentru imprimante, conform caietului de sarcini publicat.

* * *

 

Anunt privind achizitia de echipamente IT si programe software

***

 

 

Procedura de atribuire a contractului se deruleaza conform OUG 34/2006.

Procedura de atribuire urmareste contractarea serviciilor de evaluare independenta constand in:

-         verificare de teren;

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot consulta si descarca de pe site-ulwww.e-licitatie.ro, Sectiunea Cereri de oferte - Invitatie de participare. 

Documentatia de Atribuire

Formulare

 

Anunt privind achizitia de servicii de realizare, gazduire si mentenanta site web(06/03/2014) 

Pentru realizarea site-ul web dedicat programului RO10 se va desfasura o procedura de achizite in urma careia sa se contracteze serviciile necesare pentru:

 -  gazduire site pe intreaga perioada a derularii Programului RO10;

Termen limita primire oferte: 21/03/2014

*  *  *

 

Documentele asociate procedurii de achizitie:

Documentatia de Atribuire

Caiet de Sarcini

Formulare

Clarificare nr. 2

  

Anunt privind achizitia de servicii bancare (03/10/2013) 

Pentru efectuarea operatiunilor financiar - bancare aferente Programului RO 10 - Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale care urmeaza a se implementa, va informam ca, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv aO.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014, FRDS in calitate de autoritate contractanta, a publicat in SEAP invitatia de participare cu nr. 354348/01.10.2013, in scopul atribuirii unui contract de servicii bancare, cod CPV 66110000-4.