Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi
Anunturi

 

Anunt privind achizitia de servicii de monitorizare si verificare la fata locului a proiectelor finantate prin Programul CORAI - Apelul LOCAL, COD CPV: 71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta,@anunta demararea procedurii de achizitie de servicii de monitorizare si verificare la fata locului (Lotul 1), respectiv de servicii de verificare tehnica a componentei de constructii (Lotul 2) a proiectelor finantate prin Programul RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" (CORAI) - Apelul LOCAL, finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, COD CPV: 71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2).

Procedura se desfasoara off-line, iar documentatia de atribuire este publicata in SEAP si poate fi consultata sau descarcata accesand invitatia de participare nr. 369389/21.01.2015.

 

 

* * *

Anunt privind achizitia de cartuse de toner pentru imprimante

Pentru desfasurarea activitatilor sale, FRDS solicita furnizarea unor  cartuse de toner pentru imprimante, conform caietului de sarcini publicat.

* * *

 

Anunt privind achizitia de echipamente IT si programe software

Pentru desfasurarea activitatilor sale, FRDS solicita furnizarea unor bunuri în conformitate cu specificatiile tehnice minime sau echivalente, inclusiv serviciile de instalare si configurare completa la sediul FRDS, conform cererii de ofertare.

Oferta se poate depune direct la sediul FRDS sau poate fi transmisa prin fax la  numerele 021 315.34.15 / 021.315.34.40 sau email cu dimensiunea de maxim 5 MB pe adresa  office@frds.ro.

Termen de depunere a ofertelor: 18/06/2014, ora 16:00.

* * *

Anunt privind achizitia de servicii de dezvoltare software pentru realizarea componentei MIS de administrare a proiectelor finantate prin Programul CORAI, COD CPV:  72262000-9

 

    Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie de servicii de dezvoltare software pentru realizarea componentei MIS de administrare a proiectelor finantate prin Programul RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, COD CPV: 72262000-9 - Servicii de dezvoltare software.  

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limita de depunere 25.04.2014, ora 14:00.
 

Caiet de sarcini

Caiet de sarcini-Anexa 1

Caiet de sarcini-Anexa 2

Formulare

Contract

Clarificare nr.1

***

 

Anunt privind achizitia unui un furnizor de servicii de evaluare proiecte, cod CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2).

Pentru asigurarea  serviciilor de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor organizate în cadrul Programul RO10 - Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014, FRDS în calitate de autoritate contractanta, urmeaza sa selecteze un furnizor de servicii de evaluare proiecte, cod CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2).

Procedura de atribuire a contractului se deruleaza conform OUG 34/2006.

Procedura de atribuire urmareste contractarea serviciilor de evaluare independenta constând în:

-         evaluare de birou;

-         verificare de teren;

-         evaluare tehnica (pentru proiectele cu componente complexe sociale sau cu componente importante de infrastructura).

Elementele esentiale ale procedurii:

Numarul invitatiei de participare publicata in SEAP: 358489/21.03.2014.

Valoare estimata: 75,081 EUR.

Tipul procedurii:Cerere de oferta.

Data limita de depunere a ofertelor: 11.04.2014, ora 12:00.

Data si ora deschiderii ofertelor: 11.04.2014, ora 14:00.

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot consulta si descarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Sectiunea Cereri de oferte - Invitatie de participare. 

***

Anunt privind achizitia de servicii de agentii de turism si servicii conexe externe aferente Programului RO10 - "Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" (18.03.2014)

Pentru asigurarea serviciilor de agentii de turism si servicii conexe externe aferente Programului RO10, Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS), în calitate de autoritate contractanta, urmeaza sa selecteze un furnizor de servicii de turism si servicii conexe externe (transport în Europa, cazare si servicii de transport la destinatie asociate)cu care sa încheie, prin achizitie directa, un contract de servicii pe durata de 12 luni.

Serviciile care urmeaza a fi prestate sunt cuprinse în Anexa 2B a OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, categoria 20 Servicii de transport anexe si auxiliare, cod CPV 63510000-7 Servicii de agentii de turism si servicii conexe.
 
Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de de termenul limita de depunere 25.03.2014, ora 12.00

 

*  *  *

Anunt privind achizitia de servicii de realizare, gazduire si mentenanta site web (06/03/2014) 

Pentru asigurarea informarii privind Programul RO10 -Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale (CORAI), finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, FRDS urmeaza sa atribuie un contract de achizitie publica de servicii de realizare, gazduire si mentenanta site web, pe o durata determinata egala cu durata de implementare a Programului RO10.

Pentru realizarea site-ul web dedicat programului RO10 se va desfasura o procedura de achizite în urma careia sa se contracteze serviciile necesare pentru:

 -  realizare site incluzând proiectare, dezvoltare si încarcare initiala site cu informatii/date;

 -  gazduire site pe întreaga perioada a derularii Programului RO10;

 -  mentenanta site pe întreaga perioada a derularii Programului RO10.

Termen limita primire oferte: 21/03/2014

Documentele asociate procedurii de achizitie:

Documentatia de Atribuire

Caiet de Sarcini

Contract

Formulare

*  *  *

Anunt privind achizitia de servicii din domeniul securitatii si sanatatii în munca  (06/03/2014) 

Pentru asigurarea serviciilor din domeniul securitatii si sanatatii în munca în conformitate cu prevederile legale aplicabile, Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS) în calitate de autoritate contractanta, urmeaza sa selecteze un furnizor de servicii de consultanta în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu care sa încheie prin achizitie directa, un contract de servicii pe durata de 36 luni.

Serviciile care urmeaza a fi prestate sunt cuprinse în Anexa 2A a OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, categoria 11 - Servicii de consultanta în management cu exceptia serviciilor de conciliere si arbitraj, si servicii conexe, cod CPV  79417000 - 0  Servicii de consultanta în domeniul securitatii (Rev.2).           

 

Termen limita primire oferte21/03/2014

Documentele asociate procedurii de achizitie:

Documentatia de Atribuire

Caiet de Sarcini

Formulare

Clarificare nr. 1

Clarificare nr. 2

 *  *  *

   

Anunt privind achizitia de servicii bancare (03/10/2013) 

Pentru efectuarea operatiunilor financiar - bancare aferente Programului RO 10 - Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale care urmeaza a se implementa, va informam ca, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv aO.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014, FRDS în calitate de autoritate contractanta, a publicat în SEAP invitatia de participare cu nr. 354348/01.10.2013, în scopul atribuirii unui contract de servicii bancare, cod CPV 66110000-4.

Anunt din 15.03.2013 - Anunt public privind atribuirea contractului de consultanta pentru auditul financiar pe anii 2012 si 2013, inclusiv perioada de gratie

Contractul de consultanta a fost atribuit:      S.C. Mazars Romania S.R.L.

Valoarea contractului cu TVA inclus:          27 829,32 lei.

 *  *  *

Anunt din 07.05.2012 - Anunt privind atribuirea contractului de consultanta privind asistenta tehnica necesara în vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investitiei "Asfaltare drum si amenajare rigole" în cartierul Bratulesti din Darmanesti, judetul Bacau, si întocmirea cererii/dosarului de finantare catre Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii.

Contractul de consultanta a fost atribuit:  S.C. Drum-Proiect  S.R.L

Valoarea contractului exclusiv TVA:         20 000 lei.

*  *  *

Anunt din 10.04.2012 - Anunt achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare pe care Asociatia "Familia 2004" din Blaj, judetul Alba urmeaza sa o depuna spre finantare în cadrul urmatoarei runde de finantare ce va fi lansata în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie 2.2 - Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Proiectul care urmeaza a fi finantat prin POSDRU are în vedere dezvoltarea unei retele comunitare de monitorizare si suport pentru integrarea scolara a unor copii si tineri care au abandonat scoala sau care sunt în situatie de risc de abandon scolar, copii si tineri proveniti din mai multe zone ale municipiului Blaj si din unele localitati rurale limitrofe Blajului. 

Pentru elaborarea studiului, FRDS va selecta prin metoda "Selectie la pretul cel mai mic", în conformitate cu procedurile  BIRD, un consultant cu care va încheia un contract de servicii de consultanta.

UPDATE: TERMENUL DE TRANSMITERE A SCRISORII DE INTENTIE INSOTITA DE DOCUMENTELE ASOCIATE SE PRELUNGESTE PANA LA 02/05/2012, ORA 15:00.

*  *  *

Anunt public privind atribuirea contractului de consultanta pentru auditul financiar pe anul 2011

Anunt din 02.03.2012 - Anunt privind prelungirea termenului de transmitere a scrisorilor de intentie privind privind participarea la selectia privind achizitia serviciilor de consultanta pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investitiei "Asfaltare drum si amenajare rigole", în cartierul Bratulesti din Darmanesti, judetul Bacau si întocmirea cererii/dosarului de finantare.

Avand in vedere primirea unui numar restrans de scrisori de intentie pana la termenul anuntat anterior, 01/03/2012, s-a stabilit un nou termen pentru transmiterea scrisorilor de intentie: 08/03/2012.

 *  *  *

Anunt din 16.02.2012 - Anunt achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investitiei "Asfaltare drum si amenajare rigole", în cartierul Bratulesti si întocmirea cererii/dosarului de finantare pe care Unitatea Administrativ-Teritoriala Darmanesti urmeaza sa-l depuna spre finantare prin Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii, pentru realizarea investitiei mentionate.

* * *

Anunt din 31.10.2011 - FRDS anunta incheierea celei de-a treia runde de finantare din cadrul Programului de Interventii Prioritare

Pe data de 29 iunie 2011, FRDS anunta lansarea celei de-a treia runde finantare in cadrul Programului de Interventii Prioritare - program ce se adreseaza celor mai sarace comunitati de romi - depunerea proiectelor integrate fiind posibila incepand cu data de 1 iulie, cu termen limita 30 septembrie. Avand in vedere dificultatile intampinate de unele comunitati in finalizarea la timp a documentatie tehnice necesare depunerii unui proiect integrat, FRDS a decis prelungirea termenului limita de depunere a proiectelor pana la data de 21 octombrie 2011.

Elementele specifice ale acestei runde au fost depunerea continua, evaluarea proiectelor in ordinea completarii dosarului cererii de finantare si aprobarea proiectelor fezabile in urma evaluarii.

In urma incheierii rundei, din cele 73 de comunitati eligible pentru a beneficia de sprijin in cadrul celei de-a treia runda de finantare, 45 au depus cate un proiect spre finantare. Au fost aprobate 9 proiecte, respectiv cele primite din comunitatile: (1) UMTF, comuna Vanatori Neamt, judetul Neamt;(2) Valea Caselor, comuna Campeni, judetul Alba; (3) Cartier Bora, municipiul Slobozia, judetul Ialomita; (4) Cartier Galati, municipiul Fagaras, judetul Brasov; (5) Dalas, comuna Sihlea, judetul Vrancea; (6) Viisoara, comuna Ciohorani, judetul Iasi; (7) Ardud, orasul Ardud, judetul Satu Mare; (8) Caldarari, comuna Cazanesti, judetul Ialomita; (9) Viilor, comuna Cetatea de Balta,   judetul Alba.Restul proiectelor sunt in curs de evaluare, urmand ca la finalizarea acestei etape, FRDS sa comunice rezultatele.

* * *

Anunt din 31.10.2011 - FRDS anunta modificarea denumirilor locale ale comunitatilor eligibile, cuprinse in Lista comunitatilor eligibile pentru a beneficia de sprijin in cadrul Programului de Interventii Prioritare, la runda a III-a de finantare

FRDS a demarat in luna iunie 2011 procesul de facilitare a comunitatilor eligibile pentru a primi sprijin in cadrul celei de-a treia runde de finantare organizate in cadrul Programului de Interventii Prioritare (PIP). In etapa de culegere a datelor si de elaborare a diagnozei comunitatilor, facilitatorii comunitari au identificat unele inadvertente intre datele din lista comunitatilor eligibile si situatia din teren, in special in privinta situatiei administrative sau a denumirilor locale ale comunitatilor eligibile. Prin urmare, lista comunitatilor se modifica dupa cum reiese din documentul anexat

* * *

Anunt din 30.09.2011 privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor in cadrul celei de-a treia runde de finantare organizate in cadrul PIP

Avand in vedere dificultatile intampinate de unele comunitati eligibile in finalizarea la timp a documentatie tehnice necesare depunerii unui proiect integrat, FRDS a decis prelungirea termenului limita de depunere a proiectelor in cadrul celei de-a treia runde de finantare organizate in cadrul Programului de Interventii Prioritare (PIP) pana la data de 21 octombrie 2011, data postei, sau 21 octombrie 2011 ora 16:00, in cazul depunerii personale. Proiectele primite dupa aceasta data vor fi declarate neeligibile.

Depunerea  proiectelor este continua, pe durata cat runda este deschisa, si se face :

·  personal, de luni pana vineri între orele 9:00 - 12:30, 13:30 - 16:00, la sediul central al FRDS din str. Eugeniu Carada nr. 1, et. 3, sector 3, Bucuresti, sau prin posta, la aceeasi adresa;        

·  pentru solicitantii din judetele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Mures, Sibiu si Timis, personal (de luni pana vineri intre orele 8:30 - 15:30) la sediul sucursalei Alba Iulia din str. Miron Costin nr. 2,  etaj 1, apartament 6, camera 1, cod 510151, judetul Alba, sau prin posta la Oficiul Postal 3, CP 26, cod 510310, Alba Iulia. 

* * *

Anunt din 22.09.2011 privind selectarea si angajarea unor consultanti individuali - persoane fizice autorizate, în vederea actualizarii Sistemului Informatic de Management si a site-ului web ale  FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Sociala deruleaza în prezent Programul de Interventii Prioritare (PIP) destinat sprijinirii comunitatilor de romi, program finantat de Banca Mondiala si Guvernul României si a carui perioada de implementare este pâna la data de 1 februarie 2013.

În vederea actualizarii si dezvoltarii Sistemului Informatic de Management  si a site-ului web, conform cerintelor extinderii PIP, FRDS urmeaza sa selecteze si sa angajeze consultanti individuali, persoane fizice autorizate (PFA):

-  consultant IT programare Visual Basic + MS SQL Server

-  consultant IT programare web PHP, ASP + MS SQL Server, My SQL.

Durata contractelor pentru serviciile de consultanta va fi de maxim 3 luni.

Candidatii pot aplica la una sau la ambele pozitii.

Detalii aici.

* * *

 

Anunt din 10.08.2011 privind finalizarea selectiei candidatilor pentru pozitia de evaluator/supervizor pentru servicii sociale

In vederea contractarii de evaluatori/supervizori in cadrul Programului de Interventii Prioritare a fost facut public prin intermediul site-urilor www.stiriong.ro si www.frds.ro, anuntul pentru contractarea acestor consultanti.

Termenul limita de depunere a CV-urilor a fost stabilit pentru data de 15 iunie 2011, urmand a fi contactati pentru interviu doar candidatii ale caror CV-uri erau selectate.

La selectie s-au inscris 23 de persoane, prin transmiterea pe email a CV-urilor. Din cele 23 de aplicatii primite, 11 nu au indeplinit conditiile din anunt, celelalte 12 au fost punctate pe baza grilei de evaluare. 5 candidati au intrunit punctajul minim de 65 de puncte. Cei 5 candidati au fost invitati la interviu, s-au prezentat 4 candidati. In urma interviurilor, s-au contractat serviciile a 3 candidati.   

*  *  *

Anunt din 08.08.2011 privind atribuire autoturismelor supuse procedurii de atribuire

În urma derularii procedurii de transmitere fara plata a autoturismelor Nissan Terrano IIsi Daewoo Nubira II, în conformitate cu criteriile stabilite în anuntul oficial din data de 5 iulie 2011, transmiterea fara plata a autoturismelor în discutie se va face dupa cum urmeaza:

 -         Nissan Terrano II - catre Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale, institutia care a depus prima solicitare valida dpv. procedural si legal pentru acest autoturism;

-         Daewoo Nubira II - catre Comuna Crasna, judetul Salaj, institutia care a depus prima solicitare valida dpv. procedural si legal pentru acest autoturism.

Detalii aici

  *  *  *

Anunt din 15.07.2011 -  Selectie specialist pentru evaluarea si monitorizarea proiectelor integrate

In perioada martie 2007 - februarie 2013 se deruleaza "Proiectul de Incluziune Sociala" (SIP), proiect finantat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si Guvernul Romaniei (potrivit Acordului de Imprumut nr. 4825 RO/4.07.2006, ratificat prin Legea 40/2007). Una dintre componentele SIP este Programul de Interventii Prioritare (PIP), destinat comunitatilor sarace de romi, program implementat de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS).

In vederea implementarii activitatilor specifice de evaluare si monitorizare a proiectelor integrate, FRDS intentioneaza sa contracteze un consultant, specialist pentru evaluarea si monitorizarea proiectelor integrate, prin selectie pe baza calificarilor (preselectie de CV si recomandare, interviu pentru persoanele selectate si testarea abilitatilor de evaluator). Rolul acestuia va fi, in principal, acela de a evalua proiectele integrate depuse in cadrul rundelor de finantare organizate in cadrul PIP, de a realiza planuri de supervizare a proiectelor si de a contribui la adaptarea procedurilor specifice pentru proiectele integrate adresate comunitatilor de romi,etc.

Specialistul va fi contractat in regim de colaborare, pe baza unui contract de prestari servicii, ca persoana fizica autorizata (PFA) independenta. Candidatii trebuie sa aiba studii superioare cu licenta în domenii relevante, experinta relevanta în evaluarea si implementarea de proiecte in domeniul social, în special proiecte de dezvoltare comunitara, in elaborarea si implementarea masurilor adresate comunitatilor de romi. Constituie avantaje cunoasterea limbilor engleza si romani, experienta in programe cu finantare externa.

Persoanele de etnie roma sunt incurajate sa isi exprime interesul. Functionarii publici si persoanele aflate in conflict de interese nu sunt eligibili pentru aceasta pozitie. Persoanele care indeplinesc conditiile cerute sunt rugate sa trimita o scrisoare de intentie si un CV pe adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, etaj 3, sector 3, Bucuresti sau pe adresa de e-mail: EMihalache@frds.ro, pana la data de 25 iulie 2011 (inclusiv). Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Elena Mihalache).

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate. 

* * *

Anunt din 05/07/2011

Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS), organism de interes public, non-profit, cu personalitate juridica, înfiintat prin Legea 129/1998 si care functioneaza sub autoritatea Guvernului României, cu sediul în Bucuresti, str. Eugen Carada, nr. 3, etaj. 3, sector 3, anunta prin prezenta transmiterea fara plata catre institutii publice interesate, în conditiile descrise în cuprinsul art. 1 si Anexei 1 din HG 841/1995, a doua autoturisme în stare de functionare, dupa cum urmeaza: un autoturism Nissan Terrano II si un autoturism Daewoo Nubira II, ale caror date de identificare, detalii tehnice, documentatie, poze si descrieri sunt redate mai jos sau atasate acestui anunt.

Autoturismele sunt folosite, având uzura normala rulajului existent. Se pot solicita spre preluare ambele autoturisme sau numai câte unul.

Institutiile publice interesate de preluarea fara plata a autoturismelor mai sus mentionate vor solicita în scris acest lucru catre FRDS, pâna cel mai târziu în data de 5 august 2011, ora 17:00. Solicitarile, în original, purtând semnatura reprezentantului legal al institutiei si stampila acesteia se vor expedia prin posta cu confirmare de primire sau se vor depune personal la registratura FRDS din Bucuresti (între orele 9:00 - 17:00), str. Eugen Carada, nr. 3, etaj. 3, sector 3. Solicitarile pot fi transmise si prin fax, urmand ca documentele originale sa fi transmise in cel mai scurt timp pentru a fi validata solicitarea. Ultima data de expediere a  postei este data de 5 august 2011.

Transferul autoturismelor se va face catre institutia care a transmis prima la FRDS solicitarea de preluare si care îndeplineste toate criteriile de preluare impuse de HG 841/1995 si FRDS, respectiv are toate aprobarile necesare în vederea preluarii.

ANUNT Detaliat

Documente Nissan Terrano

Documente Daewoo Nubira

Fotografii Nissan Terrano

Fotografii Daewoo Nubira

*  *  *

 

Anunt din 29/06/2011 - NOI  FINANTARI  PENTRU  COMUNITATILE  DE  ROMI

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) lanseaza in perioada 1 iulie - 30 septembrie 2011 cea de a treia runda de finantare de proiecte integrate, in cadrul Programului de Interventii Prioritare (PIP) adresat asezarilor sarace locuite preponderent de romi. 

Valoarea grantului pe care il poate primi o comunitate de romi pentru finantarea unui proiect este de pana la 150.000 Euro, la care se adauga contributia solicitantului de minim 6%. Proiectele finantate prin intermediul PIP vor trebui sa aiba o abordare integrata, beneficiarii fiind încurajati sa asigure prin proiect atat imbunatatirea micii infrastructuri comunitare, cat si cresterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii sociale. De asemenea, prin intermediul Programului comunitatile tinta vor putea fi sprijinite, la cerere, in pregatirea unor cereri de finantare ce ar putea fi finantate din alte fonduri, in special din fonduri europene. 

Solicitantii eligibiliin cadrul Programului sunt primariile comunelor, oraselor si municipiilor de care apartin comunitatile eligibile pentru runda in curs, in parteneriat cu grupurile de initiativa din comunitati, constituite in baza Legii 129/1998. Solicitantii pot forma parteneriate cu organizatii neguvernamentale (cate una pentru un proiect) capabile sa sprijine implementarea proiectului.

Comunitatile eligibile in cadrul celei de a treia runde a Programului se regasesc in aceasta lista aprobata de Consiliul Director al FRDS.

Depunerea  proiectelor este continua, pe durata cat runda este deschisa, si se face :

·  personal, de luni pana vineri între orele 9:00 - 12:30, 13:30 - 16:00, la sediul central al FRDS din str. Eugeniu Carada nr. 1, et. 3, sector 3, Bucuresti, sau prin posta, la aceeasi adresa;        

·   pentru solicitantii din judetele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Mures, Sibiu si Timis, personal (de luni pana vineri intre orele 8:30 - 15:30) la sediul sucursalei Alba Iulia din str. Miron Costin nr. 2,  etaj 1, apartament 6, camera 1, cod 510151, judetul Alba, sau prin posta la Oficiul Postal 3, CP 26, cod 510310, Alba Iulia.

 Data limita de depunere a proiectelor este 30 septembrie 2011, data postei, sau 30 septembrie 2011 ora 16:00, in cazul depunerii personale. Proiectele primite dupa aceasta data sunt neeligibile.

DETALII

 *  *  *  

Anunt din 26.05.2011 -  Selectie Evaluator/Supervizor servicii sociale

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, organism de interes public, infiintat in baza Legii 129/1998, deruleaza in perioada 2007-2013 Programul de Interventii Prioritare (PIP), un program de dezvoltare comunitara adresat comunitatilor de romi. Finantarea programului este asigurata dintr-un imprumut al Guvernului Romaniei la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (potrivit Acordului de Imprumut nr. 4825 RO /4.07.2006, ratificat prin Legea 40/2007).

 Pentru derularea PIP, FRDS desfasoara activitati de evaluare de proiecte si supervizare in teren. Aceste activitati sunt orientate catre imbunatatirea nivelului de viata in comunitatile de romi, prin atingerea obiectivelor proiectelor evaluate/supervizate, precum si catre cresterea capacitatii de elaborare si derulare a proiectelor la nivelul comunitatilor de romi si din acest punct de vedere au un caracter formativ la nivelul beneficiarilor. In acest scop, FRDS intentioneaza sa contracteze,prin selectie pe baza calificarilor (preselectie pe baza de CV si, ulterior, interviu), un numar de cca. 5 consultanti individuali.Candidatii trebuie sa aiba disponibilitate de a se deplasa frecvent in teren, in comunitatile tinta.

Functia: Evaluator/Supervizor servicii sociale:

a. Calificare profesionala:

1. Studii superioare (de preferat în domeniul socio-uman);

2. Minimum 3 ani de experienta în domeniul serviciilor sociale (ex., furnizare de servicii sociale, management de proiecte sociale, inclusiv in ce priveste achizitiile de bunuri si servicii si managementul financiar; experienta cu diverse grupuri dezavantajate, inclusiv de etnie roma); constituie ava