Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi
Anunturi
Anunt din data de 13

Anunt din data de 26 aprilie 2016 privind cerintele minime ale spatiului in vederea solicitarii de oferte pentru sediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

 

a)      Suprafata utila de aproximativ 350 mp, inclusiv spatiul pentru arhiva si o sala de sedinte

b)      Incaperile ocupate de personal sa fie luminate direct

c)      Sa existe cel putin doua grupuri sanitare

d)      Costul chiriei şi serviciilor sa se incadreze in bugetul aprobat

e)      Sa existe cablare structurata pentru date si voce

f)       Sa poata fi accesibil persoanelor cu dizabilitati, celor varstnice, pentru a se respecta cerinta legala pentru acces in spatiile organizatiilor de interes public

 

 

* * *

 

Anunţ privind achiziţia de Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015 in cadrul Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 2014

COD CPV: 79212000-3 Servicii de auditare

Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015 in cadrul Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

 

Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 27555/28.01.2016.

 

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.02.2016, ora 16:00.

 

Fişa de date, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi formularele, necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca de pe -ul web al programului CORAI, sectiunea anunturi.

 

 

 

Anunţ privind achiziţia de Servicii de transport aerian ocazional necesare participarii a trei reprezentanti ai Fondului Român de Dezvoltare Socială la evenimentul Politici Educative Eficiente pentru Promovarea Drepturilor Omului, a Democratiei si a Statului de Drept cea de a 24-a Întâlnire a Consiliului Europei Reteaua Coordonatorilor pentru Educatie, pentru Democratie si Educatie pentru Drepturile Omului (EDC/HRE), organizată de Consiliul Europei la Strasbourg, în perioada 11 12 februarie 2016

  CODURI CPV:

60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional,

                        66512220-0 Servicii de asigurare medicală,

                                               

            Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de Servicii de transport aerian ocazional pentru participarea a trei reprezentanti ai Fondului Român de Dezvoltare Socială la evenimentul Politici Educative Eficiente pentru Promovarea Drepturilor Omului, a Democratiei si a Statului de Drept cea de a 24-a Întâlnire a Consiliului Europei Reteaua Coordonatorilor pentru Educatie, pentru Democratie si Educatie pentru Drepturile Omului (EDC/HRE), organizată de Consiliul Europei la Strasbourg, în perioada 11 12 februarie 2016 scop in care solicita o oferta pret pentru asigurarea unor servicii de transport aerian si asigurare medicala.

 

Oferta se poate transmite prin fax la numerele 0213153415/0213153440 sau email pe adresa office@frds.ro pana la 28.01.2016, ora 16.00.

 

Detalii privind aceasta achizitei se pot consulta pe site-ul web al programului CORAI, sectiunea anunturi. 

 

* * *

 

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi, a fost publicat un anunţ privind achiziţia de „Servicii de transport aerian ocazional” necesare participarii a trei reprezentanti ai Fondului Român de Dezvoltare Socială la Conferinta internatională “Forumul Mondial al Democratiei”, organizată de Consiliul Europei la Strasbourg, în perioada 18 – 20 noiembrie 2015

COD CPV: 60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional,

                     66512220-0 Servicii de asigurare medicală,

 

 

Data limită de transmitere a ofertei este 15.10.2015, ora 17.00.

Oferta se poate transmite prin fax la numerele 0213153415/0213153440 sau email pe adresa office@frds.ro.

 

Detalii privind aceasta achizitie se pot consulta aici.

* * *

 

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi, a fost publicat un anunţ privind achiziţia de “Servicii de transport aerian ocazional” necesare participarii a doi reprezentanti ai Fondului Român de Dezvoltare Socială la Conferinta tinerilor romi, organizata de Consiliul Europei la Budapesta, in perioada 19 - 22 octombrie 2015 

   COD CPV: 60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional,

66512220-0 Servicii de asigurare medicală,

 

 

Data limită de transmitere a ofertei este 08.10.2015, ora 14.00.

Oferta se poate transmite prin fax la numerele 0213153415/0213153440 sau email pe adresa office@frds.ro.

 

Detalii privind aceasta achizitie se pot consulta aici.

* * *

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi, a fost publicat un anunţ privind achiziţia de “Servicii de transport aerian ocazional” pentru o vizită de studii la Reykjavík, Islanda, a reprezentanţilor Fondului Român de Dezvoltare Socială , Operator de Program în cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014”.

COD CPV:    60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional,

66512220-0 Servicii de asigurare medicală,

            60100000-9 Servicii de transport rutier,

 

Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 20202/29.094.2015.

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 02.10.2015, ora 11:00.

Fisa de date, caietul de sarcini şi formularele necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca aici.

* * *

 Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi, a fost publicat un anunţ privind demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea acordului cadru "Servicii de organizare de voiajuri externe cu servicii complete" pentru evenimentele externe planificate în cadrul Programului RO10 "Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" - CORAI, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014

* * *

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi, a fost publicat un anunţ privind reluarea procedurii de achiziţie de „Servicii de organizare de evenimente programate în perioada iunie - decembrie 2015 în cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” 

 

* * *

 

Pe site-ul programului CORAI (granturi SEE) sectiunea Anunturi au fost publicate 2 noi anunturi:

 

- Anunţ privind reluarea procedurii de achiziţie de „Servicii de organizare de evenimente programate în perioada mai - noiembrie 2015 în cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” 

 

- Anunţ privind achiziţia de „Servicii de elaborare, producţie şi tipărire de materiale informative, respectiv achiziţie şi personalizare materiale promoţionale” necesare Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” 

 

* * *

Anunţ privind achiziţia de Servicii de producţie video în vederea realizării unui spot video (clip) de promovare a Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 2014

COD CPV: 92111250-9 Producţie de filme de informare

                                                                                                                                                                         Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de Servicii de producţie video în vederea realizării unui spot video (clip) de promovare a Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

                                                                                                                                                                         Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 12079/25.03.2015.

 

Ofertele se depun la sediul FRDS, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.04.2015, ora 13:00.

 

Mai multe informatii privind aceasta achizitie se gasesc pe site-ul programului CORAI (granturi SEE), sectiunea Anunturi http://www.granturi-corai.ro/ro/anunturi

 

-------------------------------------

Anunţ privind achiziţia de Servicii de organizare de evenimente programate în perioada mai - noiembrie 2015 în cadrul Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 2014 

                CODURI CPV:

-