Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi
Anunturi
Anunt din data de 13

Anunţ privind atribuirea contractului de furnizare „Pachet software antivirus împreună cu servicii de actualizare produs software și baza de date cu semnături de viruși precum și suport tehnic”

                COD CPV: 48761000-0 Pachete software antivirus

           

Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anuntă organizarea procedurii de achizitie directă de „Pachet software antivirus împreună cu servicii de actualizare produs software și baza de date cu semnături de viruși precum și suport tehnic”, necesar  Programului RO10 „Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014

           

Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunturi cu nr. 61676/10.11.2016.

 

Adresa la care se depune oferta tehnică este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 18.11.2016, ora 14:00.

           

Informatii suplimentare se pot descarca de pe site-ul web al programului CORAI, sectiunea anunturi.

 

* * *

 

Anunt din data de 26 aprilie 2016 privind cerintele minime ale spatiului in vederea solicitarii de oferte pentru sediul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

 

a)     Suprafata utila de aproximativ 350 mp, inclusiv spatiul pentru arhiva si o sala de sedinte

b)    Incaperile ocupate de personal sa fie luminate direct

c)     Sa existe cel putin doua grupuri sanitare

d)    Costul chiriei şi serviciilor sa se incadreze in bugetul aprobat

e)     Sa existe cablare structurata pentru date si voce

f)      Sa poata fi accesibil persoanelor cu dizabilitati, celor varstnice, pentru a se respecta cerinta legala pentru acces in spatiile organizatiilor de interes public

 

 

* * *

 

Anunţ privind achiziţia de Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015 in cadrul Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 2014

COD CPV: 79212000-3 Servicii de auditare

Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015 in cadrul Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

 

Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 27555/28.01.2016.

 

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, Etaj 3, sector 3, Bucuresti