Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Studii, Cercetari - experti indep
Studii, Cercetari, Evaluari realizate de catre experti independenti


 

Studiul initial de evaluare a impactului Schemei de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere (SDSCM) - Gallup, 2007

Studiul a avut drept prim obiectiv colectarea de date cu privire la situatia beneficiarilor SDSCM, in termeni de acces la infrastructura si facilitatile comunitare, la locuri de munca sau alte mijloace/oportunitati de venit si la servicii sociale comunitare, cu privire la nivelul de incredere din interiorul si din afara comunitatilor si la participarea acestora la procesele decizionale desfasurate la nivel local. In acelasi timp, studiul si-a propus sa evalueze capacitatea de auto-organizare a actorilor sociali implicati in proiectele SDSCM de a accesa si implementa proiecte de dezvoltare locala, precum si identificarea de recomandari pentru imbunatatirea politicilor si activitatilor FRDS relationate cu implementarea SDSCM. Culegerea datelor s-a realizat in doua etape: in august 2007 s-a derulat ancheta pe baza de chestionar, iar in octombrie 2007 cercetarea calitativa, realizata prin interviuri semi-structurate.
 Perspective de dezvoltare ale FRDS. Evaluarea sustenabilitatii organizationale a FRDS - Promeso, 2006
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala a demarat in luna martie 2006 un proces de identificare a oportunitatilor si a resurselor necesare dezvoltarii sale viitoare. Studiul de fata si-a propus sa sprijine FRDS in initierea unui asemenea demers.
 Evaluarea impactului proiectelor FRDS - Metro Media Transilvania, 2006
Studiul a avut ca obiectiv documentarea impactului Proiectului "Fondul de Dezvoltare Sociala", faza a doua, finantat de Banca Mondiala, asupra beneficiarilor (comunitati cu proiecte finantate) si a altor factori interesati de derularea lui (stakeholders). Pentru aceasta fost utilizata o metodologie de cercetare integrata, cantitativa si calitativa, sectionala si cvasi-experimentala.
 


Studiul initial de evaluare a impactului proiectelor FRDS - Gallup, 2004

Studiul a cuprins trei etape de cercetare, calitative si cantitative. Prima etapa a vizat identificarea beneficiilor obtinute de cinci comunitati rurale sarace in urma implementarii unor proiecte finantate de FRDS, evaluarea nevoile grupurilor de tineri aflati in situatie de risc (care ar putea fi satisfacute de organizatiile ce furnizeaza servicii sociale comunitare), respectiv evaluarea imaginii Fondului in randul reprezentantilor altor organizatii care desfasoara programe si proiecte de dezvoltare in Romania. A doua etapa a studiului a constituit-o cercetarea cantitativa de evaluare a conditiilor initiale (baseline survey) in comunitatile in care au fost aprobate spre finantare proiecte, rezultatele acestei cercetari urmand a fi folosite spre comparatie cu cele ale unei cercetari ulterioare, in scopul de a evalua impactul interventiei FRDS asupra comunitatilor beneficiare. In fine, cea de-a treia etapa a studiului a constat intr-o cercetare calitativa care a cuprins doua comunitati: una in care FRDS deja finantase un proiect comunitar si una in care urma sa fie implementat un proiect finantat de FRDS. Obiectivul central al acestui demers a fost acela de a detalia anumite rezultate obtinute in primele doua etape ale studiului.

Evaluarea cauzelor disparitatilor interjudetene la nivelul propunerilor de proiecte -
Institutul pentru Cercetarea Calitatii Vietii, 2002


Studiul analizeaza diferentele dintre judete in ceea ce priveste depunerea unor cereri de finantare la FRDS. Activitatea de cercetare s-a concentrat asupra mecanismelor de depunere a proiectelor, a realizat o descriere a comunitatilor care au depus proiecte precum si a canalelor prin care a fost diseminata informatia despre FRDS la nivelul unei comunitati, respectiv de la o comunitate la alta.

Studiu de evaluare a serviciilor sociale ale FRDS - Metro Media Transilvania, 2001

Studiul si-a propus sa analizeze modul in care proiectele de servicii sociale finantate de FRDS raspund nevoilor grupurilor dezavantajate, precum si capacitatea organizatiilor neguvernamentale de a implementa proiecte si de a asigura durabilitatea lor dupa incheierea finantarii FRDS. Concluziile studiului au aratat ca proiectele de servicii sociale finantate de FRDS raspund unor nevoi reale si importante ale beneficiarilor vizati. Recomandarile cuprinse in studiu au fost avute in vedere la pregatirea fazei a doua a Proiectului de Dezvoltare Sociala si au vizat extinderea categoriei de beneficiari ai proiectelor de servicii sociale, astfel incat aceasta sa includa si alte categorii de grupuri dezavantajate. Au fost vizate, de asemenea, activitati care ar putea contribui la cresterea eficientei activitatii organizatiilor neguvernamentale in ceea ce priveste capacitatea acestora de a sustine proiectele dupa incheierea finantarii FRDS.

Evaluarea beneficiarilor. Evaluarea impactului proiectelor finantate de FRDS -
Metro Media Transilvania, noiembrie 2000


Rezultatele cercetarii au indicat faptul ca impactul proiectelor finantate de FRDS asupra vietii comunitatilor care le-au implementat a fost deosebit de puternic, pozitiv si imediat.
Membrii comunitatilor care au beneficiat de finantare din partea FRDS s-au declarat in proportie mai ridicata multumiti de conditiile de trai, in urma realizarii proiectului, comparativ cu membrii unor comunitati care nu au beneficiat de finantare. De asemenea, in comunitatile cu proiecte finantate s-a inregistrat o mai mare incredere a satenilor in reprezentantii informali ai comunitatilor, in autoritatile locale si in oameni in general, demonstrand astfel o crestere a capitalului social.