Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE - Programul RO10 • Prezentare SEE
Prezentare Mecanism Financiar SEE
Programul RO10 - CORAI

Programul RO10 - CORAI

"COPII si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale", finantat prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala(FRDS) a fost desemnat Operator de Program pentru Programul RO10 - "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), potrivit Memorandumului de Intelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, având ca partener de program Consiliul Europei (CoE), si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Mecanismul Financiar Norvegian, pe perioada de programare 2009-2014.

In luna iunie 2013, propunerea de program a fost aprobata de finantatori, iar in septembrie a fost semnat Acordul de Program de catre Comitetul Mecanismului Financiar SEE si Ministerul Fondurilor Europene din Romania.

La sfarsitul lunii septembrie 2013, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Punct National de Contact, au semnat Acordul de implementare a Programului RO 10 - "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), creandu-se astfel premisele necesare lansarii primelor runde de finantare planificate in cadrul Programului.

Programul CORAI are ca obiectiv principal imbunatatirea situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc social (cu o atentie speciala acordata populatiei de etnie roma) contribuind, in acest fel, la reducerea inegalitatilor sociale si economice care separa aceste grupuri defavorizate de restul  societatii.

In cadrul Programului vor fi organizate 4 apeluri de propuneri de proiecte, respectiv:

- apelul de propuneri de proiecte "Local", organizat in cadrul Schemei de granturi mici si adresat comunitatilor de romi din mediul rural si din orasele cu mai putin de 15.000 de locuitori (5.176.471 euro);

- doua apeluri de propuneri de proiecte reunite sub titulatura "Sinergii pentru viitor" - un apel adresat copiilor in situatii de risc (7.058.823 euro), celalalt tinerilor in situatii de risc (5.705.882 euro);  

- apelul de propuneri de proiecte "Coerent", prin intermediul carora vor fi finantate initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale (4.458.598 euro).

Programul include de asemenea si un proiect predefinit, ce urmeaza a sustine eforturile Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de elaborate a unei noi strategii nationale in domeniu. Proiectul urmeaza a fi implementat de CNCD in parteneriat cu Consiliul Europei.

FRDS estimeaza ca lansarea primului apel de propuneri de proiecte - "Local" - va avea loc in cursul lunii decembrie 2013 si va fi deschis pe durata a 2 luni.  In cadrul acestui apel se vor finanta proiecte cuprinse intre 40.000 euro si 200.000 euro, depuse de autoritati locale pentru infiintarea unor servicii noi sau dezvoltarea celor existente in vederea cresterii accesului copiilor si tinerilor din zone cu populatie importanta de romi la educatia formala si non-formala.

 

Evaluarea externa a rezultatelor Programului RO10-CORAI

Programul RO10 'Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI) si-a atins obiectivele, atat in privinta imbunatatirii situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc social, cat si a dezvoltarii de initiative menite sa reduca inegalitatile si sa combata discriminarea grupurilor vulnerabile. Este concluzia Studiului de evaluare externa a rezultatelor Programului RO10-CORAI, realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES).

In perioada 2013-2017, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala a derulat Programul RO10-CORAI, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, program prin care au fost finantate 100 proiecte (cu valori cuprinse intre 100.000 - 500.000 euro), derulate de institutii publice si organizatii neguvernamentale, care au desfasurat activitati in peste 300 de localitati, in scopul imbunatatirii situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc social (cu o atentie speciala acordata populatiei de etnie roma) si dezvoltarii de initiative menite sa reduca inegalitatile si sa combata discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea sociala si economica.


Concluziile cercetarii derulate in prima parte a anului 2017, arata ca, in urma implementarii proiectelor, a crescut interesul copiilor si tinerilor pentru educatie si s-au imbunatatit frecventa si performantele lor scolare. Programul a avut, de asemenea, ca rezultate crearea de metode si instrumente adresate profesionistilor in domeniu, necesare pentru actiuni de promovare a incluziunii sociale si de implementare a unor masuri anti-discriminatorii la nivelul institutiilor publice, precum si initierea la nivel local de retele de parteneriat si de transfer de bune practici, care au facut mai accesibile serviciile destinate copiilor si tinerilor vulnerabili.

Studiul de evaluare externa a rezultatelor Programului a vizat doua componente majore: (1) evaluarea rezultatelor Programului in ceea ce priveste participarea la educatie a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc si (2) evaluarea rezultatelor Programului in ceea ce priveste capacitatea actorilor locali, regionali si nationali de a dezvolta si aplica masuri relevante si eficiente de combatere a inegalitatii sociale, a discriminarii si excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate. Pentru realizarea studiului, IRES a propus o metodologie de cercetare integrata, cantitativa si calitativa. Metodele folosite au fost: ancheta sociologica, interviurile semistructurate, focus grupurile si studiile de caz.

Potrivit concluziilor studiului de evaluare, redam:
- 8 din 10 beneficiari ai Programului sunt convinsi ca proiectele au avut o contributie mare sau foarte mare la cresterea participarii scolare a copiilor si tinerilor, precum si la promovarea incluziunii sociale.
- 85% din respondenti cred ca in urma activitatilor din proiecte s-a imbunatatit in mare si foarte mare masura interesul pentru scoala al copiilor si tinerilor, iar 9 din 10 considera ca s-a imbogatit pregatirea pentru viata a acestora.
-2 din 3 parinti considera ca activitatile din Program au contribuit mult sau foarte mult la decizia copiilor si tinerilor de a continua studiile.
- ca urmare a Programului, 8 din 10 copii isi propun sa continue studiile la nivel liceal, iar 2 din 3 sa ajunga la facultate.
- 86% dintre elevii beneficiari considera ca, in urma participarii la proiecte, se simt atrasi de scoala mai mult decat inainte, iar 82% evalueaza ca au rezultate mai bune la invatatura decat anterior.

Studiul de evaluare externa a rezultatelor Programului RO10 poate fi accesat aici.