Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri
Apelul de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

! FRDS organizeaza in 19 februarie 2019 un seminar informativ regional adresat entitatilor din Regiunile de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc

! FRDS organizeaza in 20 februarie 2019 un seminar informativ regional adresat entitatilor din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov,  interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc

! FRDS organizeaza in 26 februarie 2019 un seminar informativ regional adresat entitatilor din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Vest si Centru interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 12 decembrie 2018, apelul de propuneri de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc".

Apelul vizeaza cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din Romania si va finanta proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educatie de calitate, echitabila si incluziva, in raport cu nevoile fiecaruia. Proiectele finantate vor fi implementate la nivel regional sau national si se vor adresa copiilor si tinerilor in situatii de risc de abandon scolar/ parasire timpurie a scolii si celor cu cerinte educationale speciale (CES). Solicitantii eligibili sunt entitatile publice si organizatiile neguvernamentale (ONG).

Proiectele vor include masuri de sprijin pentru combaterea si prevenirea abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii, precum activitati de identificare si monitorizare a copiilor si tinerilor in situatii de risc, sprijin educational pentru stimularea participarii sau reintegrarii scolare (mediere scolara, consiliere si orientare vocationala, activitati de alfabetizare, "scoala dupa scoala", "a doua sansa" s.a.), servicii sociale, sprijin material s.a. De asemenea, in vederea implementarii de masuri de sprijin pentru copiii si tinerii cu CES si/sau dizabilitati, sunt sustinute activitati de facilitare a identificarii si remedierii dificultatilor de invatare si psihocomportamentale, de ingrijire, asistenta si abilitare/reabilitare, servicii educationale, educativ-complementare, sociale si de socializare, desfasurate in forme de invatamant de masa, in contexte atipice (la domiciliu, in spitale etc.) sau in forme de invatamant special ori in relatie cu acestea. Alte activitati vor viza dezvoltarea resurselor umane din unitatile de invatamant si din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educatia incluziva, imbunatatirea infrastructurii educationale si sociale, campanii de informare s.a.

Proiectele finantate in cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ in viata utilizatorilor de servicii, urmand ca cel putin 4.400 de copii sau tineri aflati in risc de parasire timpurie a scolii si 440 de copii sau tineri cu CES sa primeasca servicii de suport, 1.800 de copii sau tineri sa isi imbunatateasca participarea scolara, 1.600 de parinti sa primeasca servicii de sprijin, iar 1.260 de cadre didactice sa fie instruite in ceea ce priveste lucrul cu copii si tineri in situatii de risc de abandon scolar sau cu cei cu CES.

In total, suma alocata apelului este de 8.581.978 euro, provenita din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) si cofinantare publica (15%).

Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maxima este de 1.500.000 euro.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019.

Important Pana la 1 martie 2019 pot fi depuse solicitari in cadrul apelului de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri din statele donatoare in vederea cooperarii si dezvoltarii de parteneriate pentru proiecte depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

DOCUMENTE

Apelul deschis de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

Ghidul aplicantului

Anexe:

Anexa 1 Continutul - cadru al dosarului

Anexa 2 Prevederi generale privind achizitiile

Anexa 3 Informatii generale privind componenta de constructii

Anexa 4 HCD Reguli deplasare

Anexa 5 Metodologia de calcul a indicatorilor

Cererea de finantare

Anexe:

Anexa 1 Bugetul proiectului (1a, 1 b, 1 c)

Anexa 2 Graficul activitaților

Anexa 3 Planul de comunicare și promovare a proiectului

Anexa 4 Structura echipei de proiect

Anexa 5 Acordul de parteneriat

Anexa 6 Letter of intent and statement on eligibility

Anexa 7 Experienta relevanta a PP

Anexa 8 Experienta relevanta a partenerului national

Anexa 9 Acord de colaborare

Anexa 10 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 11 Declaratie de eligibilitate

Anexa 12 Declaratie specimen de semnatura

Anexa 13 Declaratia pe propria respundere privind asigurarea capacitatii financiare

Anexa 14 Declaratie pe propria raspundere privind sustenabilitatea proiectului

Anexa 15 Declaratie terenuri si/sau cladiri

Anexa 16 Declaratie privind respectarea principiului non-segragarii

Anexa 17 Declaratie privind neincadrarea sprijinului financiar solicitat in categoria ajutorului de stat